Sius Danmark ApS

Tlf: 86105762/22907162

finn@fiber.dk

www.sius.dk

Sius View eller 10 lanes command desk er Sius’s programmer til visning på storskærm.

Her kan valgfrit vælges et antal skiver.

Med personlige stregkoder kan klubbens medlemmer selv sætte navn på udskrift og skærm.

Foreninger kan få resultater/information som en csv fil fra Sius Data og selv lave programmer der dækker klubbens behov.

SiusRank fungerer som resultatprogram og visning af finaler som det ses til WM og OL